Nyertes pályázataink 2008-ban

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázat (TIOP 1.1.1) keretében iskolánk egy szervert, 5 interaktív táblát a hozzátartozó tantermi csomaggal és 4 db asztali számítógépet nyert. Az eszközöket 2009-ben szerelik majd be. A fejlesztés kapcsán az oktatásban alkalmazásra kerülnek az infokommunikációs technológiák (IKT), és bevezetésre kerül a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) tanórai használata.

Intézményünk 2008-ban 300.000.- Ft informatikai támogatásban részesült. Ennek keretében 3 db új számítógépet szereztünk be az iskola számítástechnika termébe, illetve az óvodában is kialakításra kerül az internet elérhetőség. Kötelező elemként Taninform szoftvert vásároltunk.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását-nevelését iskolánk 2003-ban kezdte meg. Ebben az évben 6.000.000 Ft-ot nyertünk erre a célra. A képességkibontakoztató oktatás keretében kompetenciafejlesztést, a továbbtanulás segítését, eszközbeszerzést valósítunk meg.

Óvodánk tavaly csatlakozott az Óvodai Programhoz. Az idén 3.500.000 Ft-ból valósíthatják meg integrációs céljaikat, melyben szerepel az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessé tétele, valamint fejlesztőeszközök beszerzése.

Az Önkormányzati Minisztérium által a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázatán 30 millió forintot nyertünk. Az iskolában a kazánház kerül felújításra, két új gázkazán beszerelésével. Az óvodához pedig egy új részt toldanak, melyben tornaszoba kerül kialakításra, illetve felújítják a jelenlegi épületet is.

A Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítványnál két pályázatunk is nyert. 30.000 Ft-tal támogatták az intézményi napok rendezését, amelyeken bemutató órákat tartunk a kistérség érdeklődő pedagógusainak. 50.000 Ft-ot pedig úszásoktatás szervezésére kaptunk.