TáMOP-3.1.4.C-14-2015-0069

Mire növök fel? A rimóci és a nógrádmegyeri általános iskolások esélyteremtő programja

Projektünk a Rimóci Szent István általános Iskola rimóci székhely intézményében és a nógrádmegyeri tagintézményben valósul meg. Mindkettő egyedüli általános iskolaként látja el feladatát az adott falvakban, amelyek lakosságának összetétele hasonló.
Sok a munkanélküli, magas a romák aránya, a legtöbb tanulónk 3 vagy több gyermekes családból érkezik, a szülők nagy része alulképzett. A gyerekek olyan szociokulturális környezetből érkeznek, ahol nem érték a tanulás, illetve a családok anyagi helyzete miatt nem tehetik meg, hogy "költsenek" gyermekeik oktatására-nevelésére.
Ezzel párhuzamosan a tudományok gyors fejlodése, a szükségletek új megjelenési formái, a világ új kihívásai is (köztük a gyermekek testi-lelki egészségét veszélyezteto számos tényezo) az oktatáson túlmutató feladatok elé állítják az iskolát.

A projektbe a 2013. évi kompetenciamérés alapján két feladatellátási hely bevonását tervezzük. A rimóci felső tagozaton minkét évfolyam, mindkét mérési területen, illetve a nógrádmegyeri nyolcadikosok szövegértésből jelentősen alul teljesítettek.
Pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is.
Feladatunk a gyermekek testmozgás és egészséges életmód iránti igényének felkeltése, az egészségvédelem fontosságának tudatosítása. Az egyéni felelosségtudat kialakítása az épített és természeti környezet megóvása, ápolása és fejlesztése, illetve a fenntartható fejlodés érdekében. Idegen nyelvi és digitális kompetencia fejlesztés, a biztonságos közlekedés szabályainak elsajátíttatása.  

A projekt keretében 6 hónapon keresztül valósulnak meg a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazodó programok az iskolákban.

Rimóc:
4 napos komplex témahét napközis tábor keretében a teljes tanuló- (48 fő) és pedagógusközösség bevonásával. 1. „Közlekedési” témanap, melynek keretében közlekedési ismeretek oktatása, megszilárdítása történik. Az elsajátított ismereteket megpróbálják a kerékpáros közlekedésben alkalmazni. Készítenek közlekedési terepasztalt. A programok célja a közlekedési morál, a közlekedésbiztonság javítása. 2. „Egészség” témanap az egészséges táplálkozás jegyében, amelyen az egészségvédelemmel kapcsolatos és az elsősegély-nyújtási ismeretek oktatásán és gyakorlati alkalmazásán túl lesz egészségvédelmi kiállítás, sportverseny is, illetve közösen megtervezik az egészséges életmód elemeit. 3. „Az angol, mint idegen nyelv” témanap során megismerkednek az angol nyelvterület társadalmával, földrajzával és történelmével. Előkerülnek az angol specialitások, játékok, és lesz angol nyelvi vetélkedo is. 4. „Környezetvédelmi” témanap keretében kapnak a tanulók környezetvédelmi ismereteket, mozgásos tevékenyégként gyalogtúra keretében szemetet szednek. Kézműves foglalkozáson lesz újrahasznosítás és tablókészítés.
Három különálló témanapot is tervez az iskola. Májusban egészségnap, szeptemberben közlekedési nap, októberben környezetvédelmi nap keretében mélyítik el a témahéten szerzett ismereteiket.
Informatika szakkör heti rendszerességgel 2015. szeptember-október hónapokban két 10 fős csoportban, két pedagógus irányítása mellett. A szakkör célja a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, informatikai ismeretek fejlesztése, amelyeket a további tanulmányaik során is tudnak hasznosítani.
Egészségnevelési szakkörön 4 alkalommal vehetnek részt az érdeklődő tanulók (15 fo), ahol az elsősegély nyújtással ismerkedhetnek meg.

Nógrádmegyer:
Családi nap szervezése a szülőkkel való partneri viszony megerosítésére, elmélyítésére. Az iskola tanulói szüleikkel közösen vesznek részt a vetélkedőn, játékokon, színházi eloadáson és táncházon, illetve tanulóink is bemutatkoznak különböző produkcióikkal, kiállítással. A programok a pedagógusok és külsős megvalósítók segítségével kerülnek megvalósításra.
Természetközeli sporttábor a Balaton partján 24 tanuló és 4 pedagógus bevonásával a nyári szünetben. A programban szerepel a kerékpártúra, csónakázás a tavasbarlangban, kalandpark és múzeumlátogatás.
Közlekedés témahét gépjármuvezető szakoktató végzettséggel rendelkezo pedagógus irányításával. Közlekedésbiztonsági eloadás, kerékpáros ügyességi verseny, vetélkedő gyerekeknek és családoknak, rajzverseny, gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak játékos tanulása. Elsősegélynyújtás külsős mentőtiszt bevonásával. A tanórán kívüli programokra az iskola minden tanulóját be szeretnénk vonni érdeklodésüknek, koruknak megfelelő tevékenységekbe.
Egészség témahét az egészséges táplálkozás és a testmozgás jegyében az iskola minden tanulójával. Minden délután más-más téma köré épül a diéta mintájára: zöldség-gyümölcs, szénhidrát, fehérje, víz, vitaminok-ásványianyagok. Sok a túlsúlyos tanuló, keveset mozognak, gyakran fogyasztanak cukros üdítoket, édességet. Külso szakemberek bevonása fogorvos, fodrász, kozmetikus, dietetikus, védőnő, sportolók azokban a témákban, sportágakban, ami a kamaszokat a leginkább érdekli. A helyi Hagyományőrző Egyesületet is szeretnénk bevonni egy közös lekvárfőzésre, illetve elsősegélynyújtási ismeretek mentőtiszt bevonásával a háztartási balesetek kapcsán.
Őszi túra a falu környékén és akadályverseny az iskola közösségével.
Délutáni sportprogramok a szabadban 3 alkalommal tavasszal és 5-ször ősszel: tollaslabda, frizbi, labdajátékok stb elsosorban alsó tagozatosoknak.

A projektben tervezett tevékenységek lehetőséget adnak a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásához, intézményünk pedagógiai kultúrájának fejlesztéséhez.